Brunel University London'dan Lisans ve Yüksek Lisans Bursu

Dünyanın en uluslararası 25 üniversitesi içerisinde yer alan (The Times Higher Education World University Rankings 2022) ve kampüsü dünyanın en iyi öğrenci şehri seçilen Londra'da (QS Best Student Cities 2022) bulunan Brunel University London uluslararası öğrenciler için prestijli bir burs paketi sunacağını duyurdu.

Brunel University London, aşağıda detayları yer alan burs başvuru kriterlerini karşılayan başvuru sahibi öğrencilere burs desteği sağlayacak. 

Burs programına başvuru yapabilmek için Eylül 2022 veya Ocak 2023 başlangıçlı tam zamanlı lisans veya yüksek lisans programından kabul alınmış olması gerekmektedir.

Burs Miktarı

Yüksek Lisans: Eğitim ücretinde £6,000 indirim şeklinde uygulanmaktadır.

Lisans: En fazla üç yıla kadar olacak şekilde her yıl eğitim ücretinde £6,000 indirim şeklinde uygulanmaktadır. Burs, her dönemin başarı kriterlerinin karşılanmasına tabi olarak ödenecektir (tekrarlama nedeni ne olursa olsun, tekrar eden bir yıl boyunca ek burs ödemeleri yapılmayacaktır).

Aday öğrencilerin Eylül 2022 veya Ocak 2023'te başlayan tam zamanlı bir lisans veya yüksek lisans eğitim programına başvurmuş olması gerekmektedir.

Doktora programlarına başvuru yapan öğrenciler bu burs için uygun değildir.

Burs Adedi: Toplam 60 adet burs verilecektir.

Eylül 2022 Başlangıcı: Burslar, aşağıdaki uygunluk kriterlerinin tümünü karşılayan başvuru sahiplerine Mayıs 2022'de tahsis edilecektir.

Ocak 2023 Başlangıcı: Eylül başlangıcından kalan tüm burslar Kasım 2022'de kazanan öğrencilere tahsis edilecektir.

Başvuru Süreci

Değerlendirilmek için başvuru sahiplerinin belirtilen son tarihlere kadar başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Başvurular ancak burs başvuru formunun tüm bölümleri doldurulmuşsa ve başvuru sahibi Eylül 2022'de başlayan bir program için kabul aldıysa değerlendirilecektir. 

Bursu kazanan öğrencilerin, burs kabullerini onaylamak için bursu kazandıktan sonraki 4 hafta içerisinde £3,000 tutarındaki program depozitosunu ödemeleri gerekmektedir.

Ocak 2023'te başlayan bir programdan kabulü bulunan adaylar, Ocak 2023 için burs başvurusunda bulunmalıdır. Eylül 2022 için burs başvurusu yapılırsa başvuru formu dikkate alınmayacaktır.

Brunel University London, her başvuruyu burs hüküm ve koşullarına göre uygunluk açısından değerlendirecektir. Uygunluk değerlendirilirken, başvuru sahibinin genel program başvurusu, akademik başarısı, genel not ortalaması ve nitelikleri dikkate alınacaktır.

Başvuru Formu: Burs başvuru formu için bizimle WhatsApp butonu veya iletişim formumuz üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Son Başvuru Tarihleri

Eylül 2022 Başlangıcı: Burs için değerlendirilmek üzere 30 Nisan 2022’ye kadar başvuru yapılması gerekmektedir.

£6,000 International Excellence Scholarship başvurusu başarısız olan öğrenciler, mevcut olduğu durumlarda International Excellence Scholarship’in bir parçası olan diğer burs fırsatları için değerlendirilebilir.

Ocak 2023 Başlangıcı: Burs için değerlendirilmek üzere 20 Ekim 2022’ye kadar başvuru yapılması gerekmektedir.

Her son başvuru tarihinden itibaren dört hafta içerisinde başarılı başvuru sahipleriyle iletişime geçilecektir ve burslar kabul mektubundaki şartların yerine getirilmesiyle birlikte kesinleşecektir.

Ocak 2023 bursu için başvurular 2022 yılının sonlarında açılacaktır. Ocak bursuna erken başvuru yapılırsa (yanlışlıkla Eylül 2022 burs başvurusunu kullanarak), başvuruları dikkate alınmayacak ve başvuru sahibinin doğru başvuru formunu kullanarak yeniden başvurması gerekecektir.

Bursu kazanan öğrencilerin, Üniversitede geçirdikleri süre boyunca Brunel University London’u elçi olarak temsil etmeleri ve üniversitenin tanıtımına yardımcı olmak için bazı etkinliklere katılmaları gerekebilir. Bu, kampüs ve tesislerinde tanıtım turlarına ev sahipliği yapmayı, Üniversite Tanıtım Günlerine idari destek sağlamayı, sosyal medyaya ve gerektiğinde diğer pazarlama faaliyetlerine katılmayı içerebilir. Bursu kazanan öğrencilerle Uluslararası İşe Alım veya Pazarlama ekibi, katılım gerektiğinde iletişime geçecektir.

Bursların etkinliğini anlamak için burs sahiplerine ait ilerleme oranları, derece kazanımı, derece tamamlama ve mezuniyet sonuçları gibi veriler de analiz edilebilir. Bu veriler, bursların yetersiz temsil edilen gruplar üzerindeki etkisini daha iyi anlamak amacıyla Üniversite tarafından halihazırda tutulan diğer verilere de bağlanabilir.

Uygunluk

Uluslararası burs için başvuru yapan öğrencilerin aşağıdaki uygunluk kriterlerini karşılamaları gerekmektedir:

Birleşik Krallık Hükümeti düzenlemelerine göre uluslararası eğitim ücreti ödeyen öğrenci olarak sınıflandırılmalı ve farklı bir burstan faydalanmıyor olmalıdır. Ücret durumlarından emin olmayan başvuru sahipleri, Üniversitenin burs başvuru formuna aktardıkları bilgileri Birleşik Krallık Hükümeti tarafından belirlenen düzenlemelere göre ücret durumunu değerlendirmek için kullandığını unutmamalıdır. Bu düzenlemeler hakkında bilgi için UKCISA kuruluşunun web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Eylül 2022 veya Ocak 2023'ten itibaren tam zamanlı bir lisans veya yüksek lisans eğitim programı (işe yerleştirme programları ve entegre lisans yüksek lisans programları dahil) için kabul alınmış olmalıdır.

Doğru bursa ait başvuru formu belirtilen son tarihe kadar doldurulmalıdır.

Bursu kazanan öğrencilerin, burs kabullerini onaylamak için bursu kazandıktan sonraki 4 hafta içerisinde £3,000 tutarındaki program depozitosunu ödemeleri gerekmektedir.

Tüm başvuru sahiplerinin Brunel University London’a kayıt yaptıracakları zamana kadar kabul belgelerinde yer alan tüm şartları karşılamaları beklenmektedir.

Burstan Faydalanamayanlar:

 • Birleşik Krallık Hükümeti Düzenlemelerine göre eğitim ücreti ve öğrenci statüsü olarak uluslararası öğrenci olarak sınıflandırılmayan başvuru sahipleri bu burs için uygun değildir.
 • Tamamen burssuz olmayan ve bir Hükümet veya harici bir kuruluş tarafından desteklenen başvuru sahipleri.
 • International Excellence Scholarship, doktora seviyesindeki başvuru sahiplerine (PhD, MPhil) sunulmamaktadır.
 • Uluslararası öğrenciler için bölüm bazlı burs sunan bir program (Dean’s Occupational Therapy, Physiotherapy Scholarship, NSRIC Scholarships veya MBA Scholarship gibi) için kabul alan adaylar, bu burs programı için dikkate alınmayacaktır.
 • Eylül 2022 veya Ocak 2023 başlangıçlı kabul aldıkları programlara başlamayacak adaylar ve ertelenmiş kabulleri olan başvuru sahipleri, program başvurularının yapıldığı yıl değil, programa başlamak istedikleri ay ve yılda burs başvurusunda bulunmalıdır.
 • FHEQ Level 5 (Year 2) veya FHEQ Level 6 (Year 3) programları için kabul alan lisans başvuru sahipleri
 • Brunel Pathway College (BPC) ile bir program iim kabul alan veya bir BPC programından Brunel University London programına ilerleyen adaylar
 • Uzaktan eğitim programı için kabulü bulunan adaylar
 • Yarı zamanlı eğitim programı için kabulü bulunan adaylar
 • Daha önce Brunel Üniversitesi'nde eğitim görmüş veya mevcut ya da daha önceki çalışmaların bir parçası olarak Brunel Uluslararası Bursu almış olan öğrenciler uygun değildir.
Bursun Tahsisi

Burslar, Uluslararası Burs Tahsis Paneli tarafından şartlı olarak verilecek ve başvuru sahipleri, Eylül 2022 girişi için Mayıs 2022'e ve Ocak 2023 girişi için Kasım 2022'ye kadar bilgilendirilecektir. Burs, resmi olarak Eylül veya Ocak aylarında (başvuru sahiplerinin başlangıç ​​tarihine bağlı olarak) verilecektir.

Adaylar akademik başarılarına göre değerlendirilecektir.

Başarılı başvuru sahiplerine şartlı olarak e-mail yoluyla burs kabulü iletilecek ve burs kabulünü belirli bir tarihe kadar onaylamaları istenecektir. Başvuru sahibi verilen tarihe kadar ödülü kabul etmezse, burs iptal edilecek ve başka bir başvuru sahibine verilecektir.

Tahsis sırasında uygunluk kriterlerini karşılayan adaylar, sadece program başvuruları sırasında verilen bilgileri kullanarak burs kapsamında değerlendirilecekler ve eğitimleri sırasında durumları değişirse değerlendirilemeyeceklerdir. Burslar geri alınamamaktadır.

Uluslararası burslar, %2'lik nakit ödeme indirimi haricinde başka bir Üniversite bursu, burs, indirim veya ödül ile birleştirilemez. %2'lik nakit ödeme indirimi, kayıt sırasında burs indirimi uygulandıktan sonra kalan öğrenim ücretinden düşülecektir.

Bir başvuru sahibi birden fazla burs almaya hak kazanırsa, bölüm bazlı bursa öncelik verilecek ve International Excellence Scholarship verilmeyecektir.

Burslar, yalnızca 2022/23 akademik yılının Eylül ve Ocak ayı girişi için verilir ve sonraki aylara veya giriş yıllarına ertelenemez. Eğitimlerini 2022/23 akademik yılının Eylül ayından Ocak ayına kadar ertelemek isteyen program başvuru sahipleri, aldıkları bursları kaybedecekleri için öğrenimlerine başlayacakları doğru ay ve yılda burs başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Ocak 2023'te başlamak isteyen ve program başvurusu yapan adayların doğru başvuru formunu kullanarak Ocak bursuna başvurmaları gerekmektedir, Eylül burs başvurusunu kullanarak hatalı başvuruda bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, tekrar ve belirtilen son tarihlere kadar başvurmaları gerekecektir.

Bursu kazanan öğrenciler Uluslararası Burs Tahsis Paneli tarafından belirlenir ve tüm kararlar kesindir. Üniversite, Panel tarafından verilen kararlara ilişkin itirazları kabul etmeyecektir. 

Ödeme Koşulları

Bursu kazanan öğrenciler, her akademik yıl için toplam ücretlerden burs katkısı düşüldükten sonra eğitim ücretlerinin kalanını ödemekle sorumlu olacaklardır.

Eğitim ücreti, yüksek lisans başvuru sahipleri için seçtikleri programın 1. yılında £6,000 düşürülür ve lisans başvuru sahipleri için maksimum üç yıl için akademik yıl başına £6,000 düşürülür. Bu burs, lisans sandviç programının (sandwich programme) yerleştirme yılında, MEng programının son yılında veya entegre bir yüksek lisans programının yüksek lisans yılında ödenmez.

Ücretten Feragat Koşulları:

 • Ücret muafiyeti, yalnızca öğrencinin Üniversiteye bir lisans veya lisansüstü derece programına tam olarak kayıtlı olması koşuluyla yapılacaktır.
 • Sonraki yıllarda ödeme, yalnızca öğrencinin bir sonraki çalışma düzeyine ilerlemesi durumunda yapılacaktır (burs ödemeleri, öğrenci bir sonraki düzeye tatmin edici bir şekilde ilerleyene kadar tekrarlanan bir yıl boyunca yapılmayacaktır).
Burs, £3,000 depozito yerine geçmez. Bursu kazanan tüm öğrencilerin şartsız kabul ve vize belgesi (CAS Statement) alabilmeleri için £3,000 depozito ödemeleri gerekecektir. Burs miktarı kalan ücretlerden düşülecektir.

Yüksek lisans başvuru sahipleri: Uluslararası burs, yalnızca ilk eğitim için tek bir katkıdır ve sonraki yıllarda devam etmeyecektir.

Ücret muafiyeti, öğrencinin Üniversiteye tam zamanlı bir lisans derecesine veya yüksek lisans eğitim programına tam olarak kaydolması koşuluyla, niteliklerinin ve diğer belgelerin kontrol edilip doğrulanması ve ardından Üniversite kayıt prosedürlerinin tamamlanması dahil olmak üzere uygulanacaktır. Bu, eğitim için uygun vizeye sahip olmayı da kapsamaktadır.

Sonraki yıllarda ödeme, yalnızca öğrencinin bir sonraki lisans eğitim düzeyine ilerlemesi durumunda yapılacaktır (öğrenci bir sonraki düzeye tatmin edici bir şekilde ilerleyene kadar tekrarlanan bir yıl boyunca burs ödemeleri yapılmayacaktır).

Bursun bir yıldan uzun sürdüğü durumlarda, burslarını almaya devam eden uygunluklarını doğrulamak için Eylül ayında öğrencilerle iletişime geçilecektir.

Bursu kazanıp eğitim ücretinin tamamını halihazırda ödemiş olan öğrenciler, kabul belgelerindeki tüm şartları karşıladıklarında ve programlarına şahsen kayıt olduklarında herhangi bir fazla ödemenin iadesini talep etmek için Öğrenci İşlerini ziyaret edebilir.

Bursu Geri Çekme

Üniversite, uygunluğu ile ilgili Üniversiteyi yanılttığı tespit edilen öğrenciden bursunu geri çekme ve halihazırda ödenmiş olan paranın uygun yollarla geri ödenmesini isteme hakkını saklı tutar.

Bir öğrenci farklı çalışma tarzına geçerse, burs için uygunluğu gözden geçirilecektir. Tam zamanlı eğitim programından yarı zamanlı eğitim programına veya uzaktan öğrenime geçiş ise burs geri çekilecektir.

Eğitimlerine başlayıp ardından farklı bir seviyeden yeniden başlama değişikliği yapan öğrenciler, geçiş yaptıkları seviye için yeni bir burs almaya hak kazanmayacaklardır. Mevcut burs, öğrenci geçiş yaptığı seviyeye başladığında, yıllık burs ilerleme kriterlerini karşılamaya tabi tutularak askıya alınacak ve eski durumuna getirilecektir. Eğer bir öğrenci programı değiştirir ancak aynı eğitim seviyesinde kalırsa, bunun bursa bir etkisi olmayacak, ancak ilerleme kriterleri yine de geçerli olacaktır.

Bir süre burs alan ve geçici olarak eğitimini donduran öğrenci, eğitimini dondurduğu süre boyunca burs ödemelerini almayacaktır. Geçici olarak geri çekilmeden önce yapılan burs ödemelerinin genellikle geri ödenmesi istenmez ve kalan ödemeler genellikle öğrenci o eğitim seviyesini tamamlamak için döndüğünde ödenir.

Bir öğrenci herhangi bir nedenle uzaklaştırılırsa burs ödemeleri geri çekilecek ve iadenin değerlendirilmesi disiplin sonucuna bağlı olacaktır.

Tekrarlanan veya uzun süreli eğitim dönemleriyle sonuçlanan geçici dondurma dönemleri ek burs ödemeleri ile desteklenmez. Burs hakkı, her bir programın maksimum süresi içindir ve genel program süresi değişirse burs hakkı uzatılmaz.

Tamamlamadan önce programından çekilen ve burs alan bir öğrenciden, normalde çekilme noktasına kadar yapılan burs ödemelerini geri ödemesi istenmez. Ancak, bir öğrenci çekilirse gelecekteki tüm burs ödemelerine hak kazanma hakkı sona erer.

Ücret indirimleri, bir burs hakkının bir parçası/tamamı olarak akademik yılın başında uygulanır. Ücret indirimi uygulandıktan sonra kalan herhangi bir eğitim ücreti yükümlülüğü bu nedenle Öğrenci Mali Politikası'na göre hesaplanacaktır. Geri çekilme veya dondurma durumunda eğitim ücreti Öğrenci Mali Politikasına göre hesaplanır.

International Excellence Scholarship başvurusu için öncelikle Brunel University London’daki lisans veya yüksek lisans programına başvuru yapılarak kabul alınması gerektiğinden dolayı hem eğitim programı başvuru süreçleri hem de burs başvurusuyla ilgili bizimle WhatsApp butonu veya iletişim formu üzerinden kullanarak iletişime geçebilirsiniz. Brunel University London’un resmi temsilcisi olarak öğrencilerimize her iki süreç boyunca ücretsiz destek sağlamaktayız.

Connect with British Education Bureau BEB

İSTANBUL 
İstiklal Cd. Kallavi Sk. Leon Apt. No:1/3-4 Beyoğlu
Tel : 0212 244 4000
        0531 376 3074
turkeyist@britisheducation.com.tr
ANKARA
Ufuk Üniversitesi Cad. The Paragon No:3/23 Çukurambar
Tel : 0312 258 6323
        0541 776 0709
turkeyank@britisheducation.com.tr
İZMİR
Manas Bulv. Folkart Towers B No:34/08 Bayraklı
Tel : 0232 323 1010
        0532 540 4037
turkeyizm@britisheducation.com.tr
KIBRIS
Muharrem Çalay Sk. Çanakçı Apt. No:20/4 Taşkınköy
Tel : +44 203 82 42 431 
        0533 860 10 55
cyprus@britisheducation.com.tr
LONDON
Suite LP28855, 20-22 Wenlock Road, N17GU
Tel : +44 203 82 42 431 
        +44 203 82 42 431
mbudd@britisheducation.com.tr

Image