Jean Monnet Burs Programı Başvuruları Devam Ediyor!

Jean Monnet Bursu 2021-2022 akademik yılı başvuruları devam ediyor. Aşağıda yer alan başvuru kriterlerini karşılamanız durumunda burs başvurunuzu 17 Kasım 2020 tarihine kadar gerçekleştirebilirsiniz.

Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi doğrultusunda, belirli alanlarda uzmanlaşmış ve nitelikli çalışan sayısını yükselterek bu alanlarda ihtiyaç duyulan kapasitenin geliştirilmesine destek olmayı amaçlamaktadır.

Jean Monnet Burs Programı kapsamında 2021-2022 akademik yılı için yaklaşık olarak 160 kişiye burs verilmesi hedeflenmektedir. Aşağıdaki başvuru şartlarını karşılayan tüm adaylar burs başvurularını son başvuru tarihi olan 17 Kasım 2020’ye kadar gerçekleştirebilecektir.

Burs Başvuru Kriterleri

Aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan tüm adaylar burs başvurusu yapabilmektedir. 

 • Türkiye’deki kamu sektörü çalışanları
 • Türkiye’deki özel sektör çalışanları (kar amacı gütmeyen kuruluşlarda vb. çalışanlar dahil olmak üzere)
 • Türkiye’deki üniversitelerde akademik veya idari personel olarak görev alan çalışanlar
 • Türkiye’deli üniversitelerde lisans düzeyinde son sınıf veya lisansüstü (yüksek lisans ya da doktora) öğrenim gören öğrenciler
Diğer Başvuru Kriterleri:
 • Türkiye veya Avrupa Birliği üye ülkesi veya Birleşik Krallık veya Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) faydalanıcısı ülke vatandaşı olmak,
 • Lisans mezunu veya bir lisans programında son sınıf öğrencisi olmak,
 • 4.00 üzerinden en az 2.50 veya 100 üzerinden en az 65 lisans not ortalamasına sahip olmak,
 • Bursun son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği olan yabancı dil sınav sonucuna sahip olmak (Kabul edilen yabancı dil sınav puanlarına Duyuru Metninde (https://www.jeanmonnet.org.tr/Portals/0/duyuru_2021-2022_akademik_yili_tr.docx?ver=2020-09-09-124548-773) yer alan Yabancı Dil Yeterlik Belgeleri Tablosundan ulaşabilirsiniz)
Jean Burs Programı kapsamında İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi, Kamu Alımları, Şirketler Hukuku, Rekabet Politikası, Mali Hizmetler, İstatistik ve  Çevre gibi toplamda 31 farklı alan desteklenmektedir. Burs kapsamında yalnızca bu alanlarda yapılacak çalışmalara burs verilmektedir. Belirlenen alanların tam listesine Duyuru Metni üzerinden ulaşabilirsiniz. Başvuru sırasında Duyuru Metnindeki alanlardan sadece birini seçmeniz ve bu alanı Başvuru Formunda “Çalışma Alanı” şeklinde belirtmeniz gerekmektedir. Başvurunun ardından, çalışma alanında değişiklik veya güncelleme yapılması mümkün olmamaktadır.

Burs Programı kapsamında en az 3, en fazla 12 aylık lisansüstü veya araştırma programlarına katılım sağlanabilmektedir. Süre olarak 12 ayı geçen akademik çalışmalar, geri kalan sürenin masrafları bursiyer tarafından karşılanması durumunda dahi burs kapsamında desteklenmemektedir.

Jean Monnet Burs Programı çerçevesinde seçilen bursiyerler akademik çalışmalarını Avrupa Birliği üye ülkelerinde veya Birleşik Krallık’ta bulunan üniversiterden herhangi birinde yürütebilmekte, bu ülkelerde yer alan lisansüstü programlara katılarak burs programından faydalanabilmektedirler.
 
Jean Monnet Burs Programı’nın Kapsamı
 • Okul ücreti (20.000 Euro’ya kadar karşılanmaktadır),
 • Yaşam masrafları (yeme-içme, konaklama, iletişim, ülke içi ulaşım, kültürel faaliyetler gibi), (yaşam masrafları kapsamında sağlanacak toplam maddi destek miktarı eğitim görülecek ülkeye göre değişiklik göstermekte, bu sene için yaşam gideri mali desteği Birleşik Krallık ve İrlanda için aylık olarak 1550 Avro şeklinde belirlenmiştir),
 • Vize-pasaport, eğitim malzemeleri, seyahat, çalışma kapsamında yapılan ziyaretler gibi giderler için 3.000 Avro miktarında bir defaya mahsus sabit ödenek

Başvuru İçin Gerekli Belgeler
 • 2021-2022 akademik yılına ait İngilizce Başvuru Formu: https://www.jeanmonnet.org.tr/Portals/0/application_form_2021-2022_academic_year_annex-1.pdf?ver=2020-09-09-125957-867 (elektronik ortamda veya el yazısıyla doldurulup tercihen mavi mürekkepli kalem ile ıslak imzalı bir şekilde sunulmalıdır),
 • Son altı aya ait (tercihen) bir adet vesikalık fotoğraf (arkasına başvuru sahibinin adı ve soyadı yazıldıktan sonra fotoğraf başvuru formuna eklenmelidir),
 • Kimlik kartı fotokopisi veya Pasaport fotokopisi,
 • Yabancı dil sınav sonucu belgesi (Yabancı dil sınav sonucu belgesinin en geç son başvuru tarihine kadar sunulması gerekmektedir),
 • Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi (lisans son sınıf öğrencileri için geçerli değildir),
 • Lisans Transkripti
 • Talep edilen minimum lisans not ortalamasına sahip olmayan adaylar için yüksek lisans/doktora diploması veya belli bir ücret karşılığında ve belli bir sosyal güvenlik ağına bağlı olarak 36 ay iş deneyimine sahip olduklarını gösteren hizmet belgesi,
Yukarıdaki belgelere ek olarak, her bir başvuru grubunda yer alan adaylara özgü ek belgeler de talep edilebilmektedir. Bu bilgiye Duyuru Metni linkinden ulaşabilirsiniz.

Başvuru Süreci

Başvuru belgeleri kapalı zarf içisinde posta veya kargo yoluyla aşağıda belirtilen adrese gönderilmeli veya elden bu adrese teslim edilmelidir. Başvuru belgelerinin yer aldığı zarfın üzerinde duyurunun başlığı ile birlikte başvuru sahibinin ismi, soyismi ve adresi ile “NOT TO BE OPENED BEFORE THE OPENING SESSION” ve “AÇILIŞ OTURUMUNDAN ÖNCE AÇMAYINIZ” ifadeleri yer almalıdır.
 
Başlık: Jean Monnet Burs Programı – 2021-2022 Akademik Yılı
Merkezi Finans ve İhale Birimi
(Central Finance and Contracts Unit)
Dr. Hakan Ertürk (CFCU Director)
Hazine ve Maliye Bakanlığı Kampüsü E Blok
İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek - Ankara / TURKEY
 
Kaynak Site
https://www.jeanmonnet.org.tr/
İSTANBUL 
İstiklal Cd. Kallavi Sk. Leon Apt. No:1/3-4 Beyoğlu
Tel : 0212 244 4000
        0531 376 3074
turkeyist@britisheducation.com.tr
ANKARA
Ufuk Üniversitesi Cad. The Paragon No:3/23 Çukurambar
Tel : 0312 258 6323
        0541 776 0709
turkeyank@britisheducation.com.tr
İZMİR
Manas Bulv. Folkart Towers B No:34/08 Bayraklı
Tel : 0232 323 1010
        0532 540 4037
turkeyizm@britisheducation.com.tr
KIBRIS
Muharrem Çalay Sk. Çanakçı Apt. No:20/4 Taşkınköy
Tel : +44 203 82 42 431 
        0533 860 10 55
cyprus@britisheducation.com.tr
LONDON
Suite LP28855, 20-22 Wenlock Road, N17GU
Tel : +44 203 82 42 431 
        +44 203 82 42 431
mbudd@britisheducation.com.tr

Image